Két sắt mini khách sạn Hune 128P

  • Đa dạng các chế độ khóa để đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau.
  • Có chế độ khách sạn, két an toàn và ID.
  • Hỗ trợ nhiều loại thẻ khác nhau để khóa và mở khóa.
  • Sử dụng chất liệu cao cấp để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn.
  • Có nhiều mẫu mã đa dạng để lựa chọn.
0938798647