Tấm bảng pha lê gắn thang máy 18ASP

  • Chất liệu Tinh thể thủy tinh
  • Màu sắc Trong suốt (tùy chọn màu sắc khác)
  • Kích thước 25*25cm (kích thước Khác có thể được tùy chỉnh)
  • LED chỉ số Với mịn LED chỉ số ánh sáng
  • Nội dung Thang máy hướng dẫn tấm
  • Điện áp và hiện tại 12V DC
  • Khung không gỉ Với Frame không gỉ, tốt đẹp và bền
  • Cài đặt Ốc vít để các tường trực tiếp
Danh mục: ,
0938798647