Kiểm soát anh sáng giải pháp khách sạn RCU JPRCU-12RL

 • Nơi xuất xứ Guangdong, China
 • Số Mô Hình JPRCU-12RL
 • Tên Thông minh khách sạn RCU giải pháp
 • Max. Hiện Tại 16A
 • Tuổi thọ 10 NĂM
 • Nhiệt độ hoạt động -15 ℃-60 ℃
 • Bảo hành 3 năm
 • Phần mềm quản lý B/S kiến trúc đám mây máy chủ
 • Chức năng Yếu kém hiện nay điều khiển mạnh mẽ hiện nay, thông minh điều khiển ánh sáng
 • Với an toàn bảo vệ Các L N Trái Đất giao diện với an toàn bảo vệ
 • PMS Tích Hợp Hỗ trợ
 • Hệ thống TCP/IP
0938798647