Khóa cửa vân tay sinh trắc học bàn phím S380

  • Dấu vân tay bộ sưu tập Thiết bị kích thước cửa sổ 14mm X 18mm
  • Cảm biến dấu vân tay FPC bán dẫn cảm biến
  • Tỷ lệ của dấu vân tay được công nhận giả <0.001%
  • Tỷ lệ của Vân Tay FRR <1%
  • Mật khẩu nhóm đếm 1
  • Mật khẩu chữ số 6 ~ 12 + Phantom chức năng (Peep phòng chống)
  • Dấu vân tay cho phép Góc quay <360 °
  • Mẫu Công Suất 120Pcs
  • Công suất làm việc cung cấp 4pcs 5 pin AA Alkaline
  • Pin cuộc sống Khoảng một năm (Tính Toán sử dụng mười lần một ngày)
0938798647