Hệ thống điều khiển khách sạn RCU-CE

  • Mạng SDK, NFC
  • Tùy Chỉnh Hỗ Trợ Phần Mềm Reengineering
  • Nơi xuất xứ Guangdong, China
  • Nhãn hiệu GTD
  • Số Mô Hình RCU-CE
  • Tuổi thọ : 10 Years
0938798647