Đầu ghi thẻ ADEL RF-8

  • Bộ,đầu ghi thẻ cảm ứng ADEL: Để mã hoá thẻ cho hệ thống khoá khách sạn dùng thẻ cảm ứng
  • Công dụng của đầu ghi thẻ adel :
  • Phát hành và mã hoá thẻ
  • Sữa đổi lại các chế độ cho thẻ
  • Cài đặt thời gian sử dụng cho thẻ
  • Phân quyền vào ra cho thẻ
  • Xoá bỏ thẻ…
Danh mục: , ,
0938798647