Đầu đọc thẻ Orbita MFR-03

  • Đầu đọc thẻ RFID treo tường
  • Đầu đọc và kiểm tra thẻ tất cả trong một
  • Công nghệ Mifare RFID.
  • Dùng ở các cửa, cổng chung và để gọi thang máy
  • Nguồn điện ngoài 12V (không bao gồm).
Danh mục: , ,
0938798647